0931 811 911

02862624142

Trường Mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc - Happy Stars Kindergarten

Trường Mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc - Happy Stars Kindergarten

Trường Mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc - Happy Stars Kindergarten

Trường Mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc - Happy Stars Kindergarten

Trường Mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc - Happy Stars Kindergarten
Trường Mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc - Happy Stars Kindergarten

Chương trình

Bé 15 - 18 tháng
Chương trình học dành cho bé 15 - 18 tháng tại HAPPY STARS được thiết kế thông qua các hoạt động...
Bé 19 - 24 tháng
Chương trình học dành cho bé 19 - 24 tháng tại HAPPY STARS được thiết kế thông qua các hoạt động...
Bé 25 - 35 tháng
Chương trình học dành cho bé 25 - 35 tháng tại HAPPY STARS được thiết kế thông qua các hoạt động...
Bé 3 - 5 tuổi
Chương trình học dành cho bé 3 - 5 tuổi tại HAPPY STARS được thiết kế nhằm tạo ra một môi trường...
Khóa Tiền Tiểu Học
Khóa “Tiền Tiểu Học” của HAPPY STARS không chỉ có những giờ học giúp bé làm quen với môn...
Chương trình Monkey Math
Monkey Math là chương trình toán tiếng Anh chuẩn Mỹ toàn diện, giúp bé học Toán theo phương pháp tư...
Chương trình Monkey Stories
Monkey Stories là giải pháp giúp con phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh Nghe Nói Đọc Viết trước...
Chương trình Reading A - Z
Happy Stars áp dụng chương trình Reading A - Z để rèn luyện cho trẻ thói quen đọc sách và kỹ năng...
Chương trình Tiếng Anh
Trẻ từ 3 đến 5 tuổi được làm quen với tiếng Anh qua bộ giáo trình Happy Hearts của tác giả Jenny...
HAPPY STARS

Tin Tức - Sự Kiện

Bé 15 - 18 tháng

Bé 15 - 18 tháng

Chương trình học dành cho bé 15 - 18 tháng tại HAPPY STARS được thiết kế thông qua các hoạt động chơi mà học, nhằm giúp...
Bé 19 - 24 tháng

Bé 19 - 24 tháng

Chương trình học dành cho bé 19 - 24 tháng tại HAPPY STARS được thiết kế thông qua các hoạt động chơi mà học, nhằm giúp...
Bé 25 - 35 tháng

Bé 25 - 35 tháng

Chương trình học dành cho bé 25 - 35 tháng tại HAPPY STARS được thiết kế thông qua các hoạt động chơi mà học, nhằm giúp...
Bé 3 - 5 tuổi

Bé 3 - 5 tuổi

Chương trình học dành cho bé 3 - 5 tuổi tại HAPPY STARS được thiết kế nhằm tạo ra một môi trường hoạt động vui chơi...
Khóa Tiền Tiểu Học

Khóa Tiền Tiểu Học

Khóa “Tiền Tiểu Học” của HAPPY STARS không chỉ có những giờ học giúp bé làm quen với môn Toán và Tiếng Việt,...
Chương trình Monkey Math

Chương trình Monkey Math

Monkey Math là chương trình toán tiếng Anh chuẩn Mỹ toàn diện, giúp bé học Toán theo phương pháp tư duy hiểu bản chất để...
Chương trình Monkey Stories

Chương trình Monkey Stories

Monkey Stories là giải pháp giúp con phát triển toàn diện 4 kỹ năng tiếng Anh Nghe Nói Đọc Viết trước 10 tuổi.
Chương trình Reading A - Z

Chương trình Reading A - Z

Happy Stars áp dụng chương trình Reading A - Z để rèn luyện cho trẻ thói quen đọc sách và kỹ năng bảo quản sách.
Chương trình Tiếng Anh

Chương trình Tiếng Anh

Trẻ từ 3 đến 5 tuổi được làm quen với tiếng Anh qua bộ giáo trình Happy Hearts của tác giả Jenny Dooley và Virginia Evans.
Copyright © 2018 by Trường Mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc - Happy Stars Kindergarten . All rights reserved.
Chat với chúng tôi