02862624142

0931 811 911

Lịch sinh hoạt bé 3 - 5 tuổi

Lịch sinh hoạt bé 3 - 5 tuổi

Lịch sinh hoạt bé 3 - 5 tuổi

Lịch sinh hoạt bé 3 - 5 tuổi

Lịch sinh hoạt bé 3 - 5 tuổi
Lịch sinh hoạt bé 3 - 5 tuổi

Lịch sinh hoạt bé 3 - 5 tuổi

LỊCH SINH HOẠT VÀ HỌC TẬP CỦA BÉ KHỐI A, B, C - Chương trình học dành cho lớp học 6 tiết tiếng Anh trong tuần

KINDERGARTEN SCHEDULE - LEVEL A, B, C - Apply for class with 6 English periods per week

 

Thời gian

(Time)

Thứ Hai

(Monday)

Thứ Ba

(Tuesday)

Thứ Tư

(Wednesday)

Thứ Năm

(Thursday)

Thứ Sáu

(Friday)

Thứ Bảy

(Saturday)

07g00 - 07g30

Đón bé - Sinh họat đầu giờ (Bé nghe nhạc tiếng Việt và tiếng Anh) - Vận động tự do)

(Student greetings - Morning activities (Listen to Vietnamese and English music - Free activities)

07g30 - 08g30

Ăn sáng (Ăn chính) (Breakfast - Main meal)

08g30 - 09g00

Ngôn ngữ (Language)

Thể dục

(Exercise)

Toán

(Math)

ngoài lớp (Outdoor Activities)

Toán

(Math)

Tạo hình

(Play

 Play-Doh)

09g00 - 09g10

Ăn phụ - Snack time

09g10 - 09g40

Vẽ

(Drawing)

Thủ công

(Arts and Crafts)

Chế biến

thức ăn

(Cooking)

Ngôn ngữ  (Language)

Thủ công

(Arts and Crafts)

Hoạt động

thư viện

(Library Activities)

09g40 - 10g25

Trò chơi

vận động

(Kid Activities)

Âm nhạc - Nhảy múa

(Music - Dancing)

Chơi tự do (Free Play)

Âm nhạc - Nhảy múa

(Music - Dancing)

Nhịp điệu

(Doing Aerobic)

Chơi tự do

(Free Play)

10g25 - 11g30

Vệ sinh (Personal Hygiene) - Ăn trưa (Lunch)

11g30 - 14g00

Ngủ trưa (Bé nghe nhạc cổ điển) - (Taking a nap with classical music)

14g00 - 14g30

Uống nước mát/nước trái cây (Drink water or Fruit Juice) - Vệ sinh (tắm rửa) - (Take a shower)

14g30 - 15g00

Khoa học (Science)

Kỹ năng

sống

(Life skills)

Khoa học (Science)

Kỹ năng

sống

(Life Skills)

HĐ phòng Reggio Emilia (Reggio Emilia Activities)

Biểu diễn (Presentation)

15g00 – 15g45

 

Ăn xế (Snack Time)

15g45 - 16g15

Hoạt động thư viện

(Library Activities)

Biểu diễn (Presentation)

Vẽ

(Drawing)

Võ thuật

(Martial Art)

Trò chơi

vận động

(Kid Activities)

Chơi tự do

(Free Play)

16g15 - 17g00

Trả trẻ/Chơi tự do - Bé nghe nhạc tiếng Việt thứ 3- 5- 7, nhạc tiếng Anh thứ 2 - 4- 6

         (Free play - Listen to Vietnamese music (Tue-Thu-Sat) and English music (Mon-Wed-Fri))

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ghi chú (Note): Lịch học sẽ được điều chỉnh theo thời gian học thực tế của từng lớp và từng trường. (The schedule will be adjusted

according to the actual learning time of each class and each school).

 

Bài viết khác

Copyright © 2018 by Trường Mầm non Ngôi Sao Hạnh Phúc - Happy Stars Kindergarten . All rights reserved. Design by NiNa Co.,Ltd
Chat với chúng tôi